دریچه خطی فانتزی با دمپر اهرم کوتاه

 - دریچه های خطی فانتزی با دمپر اهرم کوتاه
یکی از نقات قوت موسسه فنی 110 دریچه های خطی فانتزی آن می باشد که دارای نمای بسیار بسیار زیبا بوده و جهت ساختمانهای بسیار لوکس قابل استفاده می باشد و تمامی امکانات دریچه های خطی دیگر را دارا می باشد.لازم به ذکر است که این دریچه ها قابلیت نصب اوان دمپر موازی و اهرم کوتاه را در پشت خود دارا بوده و به وسیله آن می توان جهت هوارا کنترل نمود.


موارد مصرف دریچه های خطی فانتزی:

کلیه مکانهای مسکونی  اداری تجاری هتل ها و مکانهای صنعتی در مکانهایی که نیاز به تغییر جهت هوا دهی نمی باشد
در مکانهایی که محدودیت برای طول دریچه وجود ندارد
- ساختمانهای اداری ، مسکونی ،
   تجاری و ...