دریچه خطی صاف

 - قابلیت ساخت در ابعاد مختلف متناسب با شرایط عملکرد و سفارش
- قابلیت نصب دمپر موازی یا متقابل پشت دریچه ای برای تنظیم دبی هوا
- قابلیت نصب ترموستات یا پتانسیومتر یا ریموت برای باز و بسته شدن دمپر
قابلیت ساخت از جنس آلومینیوم ، آهن ، ورق استیل طبق درخواست کار فرما.

موارد مصرف دریچه های خطی فانتزی:

کلیه مکانهای مسکونی  اداری تجاری هتل ها و مکانهای صنعتی در مکانهایی که نیاز به تغییر جهت هوا دهی نمی باشد
در مکانهایی که محدودیت برای طول دریچه وجود ندارد
- ساختمانهای اداری ، مسکونی ،
   تجاری و ...