دریچه خطی 3طرفه با دمپر پره موازی

 این دریچه ها با دارا بودن تمام کار بری های دریچه های خطی 3 طرفه ، که به وسیله آن  می توان  دریچه را از لحاظ  کنترل هوا  میزان دبی هوای خروجی از دریچه را کنترل نمود.

نمودار انتخاب سایز و دیگر پارامتر های دریچه خطی

این دریچه قابلیت توزیع هوا در 3 جهت راست و چپ و ژایین را دارا بوده و از کاربری های مهم آن استفاده در پیشانی یک دیوار بلند می باشد ، نکته قابل ذکر دریچه های خطی 3 طرفه افت فشار بسیار پایین در صنعت توزیع هوا دارا می باشد.
طول پرتاب متوسط
افت فشار پایین
قابل نصب بر روی جلو زن فن کویل ها
قابلیت ساخت در تمامی ابعاد طبق سفارش مشتری.