دریچه خطی 3 طرفه با دمپر اهرم کوتاه

نکته قابل ذکر در این دریچه ها دارا بودن تمام کار بری های دریچه های خطی 3 طرفه را دارا بوده با این تفاوت که می توان به وسیله این دریچه کنترل هوا دهی بر ردوی دریچه داشت و میزان دبی هوای خروجی از دریچه را کنترل نمود.     

این دریچه قابلیت توزیع هوا در 3 جهت راست و چپ و ژایین را دارا بوده و از کاربری های مهم آن استفاده در پیشانی یک دیوار بلند می باشد ، نکته قابل ذکر دریچه های خطی 3 طرفه افت فشار بسیار پایین در صنعت توزیع هوا دارا می باشد.

طول پرتاب متوسط
افت فشار پایین
قابل نصب بر روی جلو زن فن کویل ها
قابلیت ساخت در تمامی ابعاد طبق سفارش مشتری.