دریچه خطی 30 درجه با دمپرموازی

                دریچه خطی 30 درجه با دمپرموازی :
 این دریچه ها با کاربری کنتل هوا دهی مسیر جریان هوا و با ذکر این نکته که می توان با استفاده از آنها هوارا در یک جهت 30 درجه کنترل نمد اهمیت هرچه بیشتر آنهارا در استفاده آنها در فضا های کاربری صد چندان می نماید

قابلیت ها

طول پرتاب متوسط
افت فشار پایین
قابل نصب بر روی جلو زن فن کویل ها
قابلیت ساخت در تمامی ابعاد طبق سفارش مشتری


آموزش انتخاب سایز دریچه ها ی خطی: